در گفت و گو با دبیر انجمن ملی لیزینگ بررسی شد: معافیت مالیاتی لیزینگ ها به کجا رسید؟


معافیت مالیاتی لیزینگ ها به کجا رسید؟
در حالیکه دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های لیزینگ را از پرداخت این مالیات معاف دانسته بود، حذف این بند توسط کمیسیون‌های مجلس ایجاد تبعیض مالیاتی بین دو شهروند و در واقع اخذ مالیات مضاعف است که آسیب‌های جدی به اقتصاد می‌زند. از منظر قانون مالیات بر ارزش افزوده که نگاه کلان به بخش‌های اقتصادی دارد، شرکت‌های لیزینگ نوعی مؤسسه اعتباری با فعالیت اعتباردهندگی محسوب می‌شوند.

لینک خبر