سرویس و خدمات ما

احداث و اجرای طرح های نمایشگاه ها

تبلیغات

داربست های ساختمانی

نصب تلویزیون شهری

عقد قرار جهت احداث کلیه اقدامات مربوط به اجرای کلیه سازه های لوله و داربست

احداث و برپایی انواع نمایشگاه های داخلی

ساخت و تولید انواع ملزوماتداربست فلزی

انجام کلیه فعالیت های تبلیغاتی اعم از الکترونیکی محیطی و شیوه های تبلیغاتی نوین

نصب علائم تابلو، گارد ریل، تامین ماشین آلات ساختمانی

طراحی و محاسبه و تهیه و مونتاژ کلیه قطعات و اتصالات مربوط به داربست های فلزی

order-pic

انجام کلیه فعالیت های اقتصادی، تجاری و بازرگانی مرتبط با فعالیت های تعاونی

انجام امور خدماتی و پشتیبانی اداری و مالی و فنی و تاسیسات و ارائه خدمات در زمینه های امور تنظیفات و آتش نشانی و تبلیغات محیطی

اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات

عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه های ذیربط